Kilpailut

Viljakkalan Karhen Metsästysseura ry ylläpitämä Hangasradan ampumarata toimii useiden eri lajien ja seurojen harjoittelu- ja kilpailuratana. Hangasradan perustamiseen ja rakentamiseen on saatu lupa lääninhallitukselta 19.8.1982.
Hangasradalla on järjestetty usein Länsi-Suomen lääninmestaruus kilpailuja hirvenjuoksussa ja -hiidossa. Kilpailuissa on parhaimmillaan ollut 160 osallistujaa. Hangasrata yhdessä Toivolan kanssa muodostaa hirvi- ja ampumaurehilulle hyvän kilpailuympäristön.
Hangasradan kivääriradan ja liikkuvanradan taustavallit on kunnostettu huomioiden ympäristönsuojelun näkökohdat 2018 – 2019.
Hangasradan käyttö on sallittua vain Viljakkalan Karhen Metsästysseura ry jäsenen läsnäollessa.

Tarkemmat tiedot kilpailuista löytyy osoitteesta hirviurheilu.com